Доступни курсеви

Предмет 3

Предмет 3

Курс

Пример курс

Пример курс

Курс

Германски јазик М. Стојановска

Германски јазик М. Стојановска

Курс

ПРОБЕН КУРС 2

ПРОБЕН КУРС 2

Курс

ПРОБЕН КУРС 1

ПРОБЕН КУРС 1

Курс

Математика 4 год.

Математика 4 год.

Курс

Математика 3 год.

Математика 3 год.

Курс

Математика 2 год.

Математика 2 год.

Курс

Математика 1 год.

Математика 1 год.

 
Курс

Математика за 9 одд.

Математика за 9 одд.

предмет на проф. Елена Аспровска Божиновска
Курс

Математика за 7 одд.

Математика за 7 одд.

Предмет на Проф. Елена Аспровска Божиновска
Курс

Makedonski jazik 3

Makedonski jazik 3

Курс

Makedonski jazik 2

Makedonski jazik 2

Курс

Makedonski jazik 1

Makedonski jazik 1

Курс

Site announcements

ЧЕКОР 5: САКАМ ДА СПРОВЕДАМ ОНЛАЈН ТЕСТ

написао/ла Nikolce Sulevski -

Ново видео: 

КАКО СЕ ИЗРАБОТУВА ОНЛАЈН ВЕЖБА / ТЕСТ?

Во ова видео наставниците и професорите имаат можност да се запознаат со онлајн квизот, кој го нуди светски најпознатата платформа за онлајн учење МУДЛ. 

Квизот може да се користи за учење на нов материјал, за вежбање, како задача за работа на час, за спроведување на тест, испит, колоквиум и сл. 

Овде се прикажува, како тој се подесува, за секое сценарио одделно, дали ќе се применува за учење, вежбање, како задача, тест или испит. 

Со своите 19 видови на прашања, квизот спаѓа во најдобрата алатка за оваа намена, во споредба со сите други платформи. Нуди прашања со: повеќечлен избор, точно неточно, задача со подредување, со кратки одговори, есејско прашање, задача со влечење на текст, со влечење на слика, со подредување, со избирање на еден или повеќе точни одговори, текст со празнинки и сл. 

Посетете ја платформата, логирајте се, побарајте свој ПРЕДМЕТ, и испробајте го квизот. 

 
 

ЧЕКОР 4: Како да поставувам материјали за учење на МУДЛ?

написао/ла Nikolce Sulevski -

НОВО ВИДЕО: Како да поставувам материјали за учење на МУДЛ? задача, страница, налепница, видео, линк, датотека Во ова видео ќе имате можност да научите, како се поставуват материјали и активности за онлајн учењe на платформата. 


ЧЕКОР 3: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?

написао/ла Nikolce Sulevski -
Ново видео на тема: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР  ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?
Наставникот или професорот сака да добие СВОЈ ПРОСТОР за предметот, кој го предава. Контактира со тимот за поддршка, и тие поставуваат предмет, само за тој наставник. Овде наставникот / професорот може да ги додаде своите ученици или да креира лозинка за пристап до него. 
Во овој курс, наставникот / професорот може да поставува материјали за учење и тестови. 

Старије теме...