Site announcements

ЧЕКОР 3: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?

ЧЕКОР 3: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?

by Nikolce Sulevski -
Number of replies: 0
Ново видео на тема: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР  ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?
Наставникот или професорот сака да добие СВОЈ ПРОСТОР за предметот, кој го предава. Контактира со тимот за поддршка, и тие поставуваат предмет, само за тој наставник. Овде наставникот / професорот може да ги додаде своите ученици или да креира лозинка за пристап до него. 
Во овој курс, наставникот / професорот може да поставува материјали за учење и тестови.