Available courses

Предмет 2

Предмет 2

Course

Германски јазик М. Стојановска

Германски јазик М. Стојановска

Course

Предмет 1

Предмет 1

Course

ПРОБЕН КУРС 1

ПРОБЕН КУРС 1

Course

Математика 4 год.

Математика 4 год.

Course

Математика 3 год.

Математика 3 год.

Course

Математика 2 год.

Математика 2 год.

Course

Математика 1 год.

Математика 1 год.

 
Course

Математика за 9 одд.

Математика за 9 одд.

предмет на проф. Елена Аспровска Божиновска
Course

Математика за 7 одд.

Математика за 7 одд.

Предмет на Проф. Елена Аспровска Божиновска
Course

Germanski jazik 3

Germanski jazik 3

Course

Makedonski jazik 3

Makedonski jazik 3

Course

Angliski jazik 3

Angliski jazik 3

Course

Germanski jazik 2

Germanski jazik 2

Course

Makedonski jazik 2

Makedonski jazik 2

Course

Angliski jazik 2

Angliski jazik 2

Course

Germanski jazik 1

Germanski jazik 1

Course

Makedonski jazik 1

Makedonski jazik 1

Course

Angliski jazik 1

Angliski jazik 1

Course

Site announcements

ЧЕКОР 5: САКАМ ДА СПРОВЕДАМ ОНЛАЈН ТЕСТ

by Nikolce Sulevski -

Ново видео: 

КАКО СЕ ИЗРАБОТУВА ОНЛАЈН ВЕЖБА / ТЕСТ?

Во ова видео наставниците и професорите имаат можност да се запознаат со онлајн квизот, кој го нуди светски најпознатата платформа за онлајн учење МУДЛ. 

Квизот може да се користи за учење на нов материјал, за вежбање, како задача за работа на час, за спроведување на тест, испит, колоквиум и сл. 

Овде се прикажува, како тој се подесува, за секое сценарио одделно, дали ќе се применува за учење, вежбање, како задача, тест или испит. 

Со своите 19 видови на прашања, квизот спаѓа во најдобрата алатка за оваа намена, во споредба со сите други платформи. Нуди прашања со: повеќечлен избор, точно неточно, задача со подредување, со кратки одговори, есејско прашање, задача со влечење на текст, со влечење на слика, со подредување, со избирање на еден или повеќе точни одговори, текст со празнинки и сл. 

Посетете ја платформата, логирајте се, побарајте свој ПРЕДМЕТ, и испробајте го квизот. 

 
 

ЧЕКОР 4: Како да поставувам материјали за учење на МУДЛ?

by Nikolce Sulevski -

НОВО ВИДЕО: Како да поставувам материјали за учење на МУДЛ? задача, страница, налепница, видео, линк, датотека Во ова видео ќе имате можност да научите, како се поставуват материјали и активности за онлајн учењe на платформата. 


ЧЕКОР 3: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?

by Nikolce Sulevski -
Ново видео на тема: Како да добијам МОЈ ПРОСТОР  ЗА МОЈОТ ПРЕДМЕТ во МУДЛ?
Наставникот или професорот сака да добие СВОЈ ПРОСТОР за предметот, кој го предава. Контактира со тимот за поддршка, и тие поставуваат предмет, само за тој наставник. Овде наставникот / професорот може да ги додаде своите ученици или да креира лозинка за пристап до него. 
Во овој курс, наставникот / професорот може да поставува материјали за учење и тестови. 

Older topics...